חג הפסח הוא חג יהודי מקראי, הראשון מבין שלוש הרגלים. פסח נחוג במשך שבעה ימים, מט"ו בניסן ועד כ"א בניסן בארץ ישראל וכ"ב בניסן בחוץ לארץ שם מציינים את יום טוב שני של גלויות. היום הראשון והאחרון מכונים "ימים טובים", והימים שביניהם מכונים "חול המועד". פסח מציין את יציאת בני ישראל מעבדות במצרים לחירות, שחלה בליל היום הראשון לחג, לאחר מכת בכורות. היום האחרון לחג, המכונה שביעי של פסח, מציין לפי חז"ל את נס קריעת ים סוף.

מאת הרב אליהו וינברג

שמות פרק ב פסוק כד
וַיִּשְׁמַ֥ע אֱלֹוקים אֶת־נַאֲקָתָ֑ם וַיִּזְכֹּ֤ר אֱלֹוקים֙ אֶת־בְּרִית֔וֹ

האם עם ישראל נושע בגלל תפילתם או בגלל הברית שהיה עם האבות ?
זה די ברור שהברית הייתה מתקיימת אז מה בעצם תפקיד התפילה , במיוחד לפי העניין שאנו אומרים בהגדה שאילולי היינו יוצאים אז לעולם לא היינו יוצאים (משום שהיינו קרובים לשער חמישים בשערי הטומאה ).

בכלל אנו צריכים להבין את כל פרשת יציאת מצריים

,
בפרשה זו מתחילה שיעבוד מצרים והגאולה ממנה ,
אבי זצ”ל היה נוהג להקשות על פסח ועל כל המצוות שיש לנו זכר ליציאת מצרים , מדוע אנו חוגגים את יציאת מצרים כל כך הרבה ?

זה נכון מאוד שניצלנו משעבוד קשה ביותר !

אבל מי הכניס אותנו לשם ???

אז אם אני יכניס מישהו לכלא לעשרים שנה וגם יוציא אותו הוא חב לי את חייו ???

ואבי ז”ל היה עונה , בשאלה על ההגדה של פסח שההגדה מתחילה ב”בתחילה עובדי עבודה זרה היו ….תרח אבי אברהם”…
אבי היה מקשה מה לתרח בהגדת פסח ???

והיה מתרץ שההודיה היא לא רק על יציאת מצרים אלא גם על הכניסה !!!
כלומר שיעבוד מצרים זה מה שהכין אותנו להיות לעם ! ולכן אנו מודים על יציאת מצרים וכן על הכניסה למצרים !

השאלה היא איך ?
במה הכאב שהיה לנו במצרים הועילה לנו ?

כדי לענות על השאלות האלו אנו צריכים לחזור לעיין בגזרת שיעבוד מצרים , אברהם אבינו שואל במה אדע כי אירשנה והגמרא אומרת שבגלל השאלה הזו נגזרה גזרת השעבוד ,
השאלה של אברהם לא הייתה על אלוקים !
רש”י מסביר ששאלתו היא באיזו זכות עם ישראל יתקיים ,
ועל כן קשה מה הבעיה בשאלה הזו ?
כמו שאדם לא אמור להיות שאנן לגבי עצמו , האם זה לא מתבקש שלא יהיה שאנן לגבי צאצאיו ???
והתשובה היא שהטענה על אברהם (כמובן בדרגתו) היא מדוע הוא דואג לצאצאיו במקום להשאיר את זה לאלוקים !
כלומר שהוא חש שאחריותו ואהבתו לילדיו היא ברמה כל שהיא , גדולה מאשר אהבת הקב”ה לצאצאיו ,

ולכן הקב”ה אומר לאברהם שעם ישראל חייב לעבור תהליך שבו הם יודעים וחשים שאביהם שבשמים תמיד יהיה אביהם !!!

יותר מאב פיזי !!!

כלומר להגיע למצב שבו עם ישראל נמצאים במ”ט שערי טומאה , ועדיין יודעים שאבא הוא אבא ותמיד אפשר לפנות אליו !!!
ולכן אחרי שהם זועקים הקב”ה מממש את הברית !!!
כי זה בעצם הברית שהם יזעקו והקב”ה יענה !
וזה גם השם שהקב”ה שולח את משה רבינו למסור לעם ישראל !
שהוא תמיד תמיד יהיה אתנו !!!

בברכת חג כשר ושמח ושבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתית !!!

ושנזכה לחוש שאבא שלנו הוא האבא ואנחנו בניו וכך נהיה לעולמים !!!
מאחל אליהו וינברג

לרפואתה של תהילה רחל בת פרידא פראדיל ולעוברה

שאלה לדיון :
מה זה חירות ?
המשנה (ברייתא) בפרקי אבות אומר אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה !
מדוע אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה ?
מיילא היה כתוב כמי שעוסק בתורה היה מקום לדון אבל שאין בכלל אלא מי שעוסק בתורה ?!
וגם לא כתוב רק שטוב לו אלא שהוא בן חורין !
שאלה נוספת :
לפי המשנה הזו , חג החירות צריך להיות בחג השבועות ולא בחג הפסח

דרג

0 0 votes
Article Rating
הירשם
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments