ראש השנה החל בחודש תשרי הוא חג מהתורה ואחד מראשי השנה העבריים. הוא מצוין בימינו כחג יהודי בא' וב' בתשרי ופותח את עשרת ימי תשובה עד יום כיפור. שני הימים נחגגים כיום טוב; הראשון מדאורייתא והשני מדרבנן.

מאת הרב אליהו וינברג

אנו עומדים בפני ראש השנה חלקינו זכו לצפות ליום הגדול הזה , אבל לדאבונינו רובינו לא!
וגם חלק גדול מאלה שחיכו , חיכו לכול מיני דברים אך לא לעצם מהות היום.
האם אפשר לחכות ולצפות ליום הזה?
האם אנו בעצם הצלחנו להבין מה זה היום הזה?
אצל הרבה מאיתנו ראש השנה זה יום כבד וכואב שהיינו רוצים לא לחוות אבל זה מגיע מטעות בהבנת היום !

כמה שאלות על ראש השנה:
א. מדוע בכל יום אנו מתפללים על שנה טובה יותר מאשר ביום הדין?
בכל שמונה עשרה במשך השנה אנו מבקשים על שנה טובה מאשר בתפילת ר”ה ,

ב. מדוע אין וידוי בר”ה?

ג. הקב”ה אוהב אותנו ורוצה שיהיה לנו טוב! מדוע הקב”ה קבע את יום כיפור אחרי ר”ה?

האם לא היה לנו סיכויים הרבה יותר טובים אם היה לנו עשרת ימי תשובה ואז יום כיפור ואח”כ ניגש לדין בר”ה?

התשובה היא שראש השנה הוא לא יום דין!!!

אלא יום המלכת אבינו מלכינו למלך עלינו!!!

ח”ו לומר שאין ביום זה דין , אבל הדין הוא אמצעי ולא העיקר !
מדוע שנרצה להמליך את הקב”ה עלינו?

ומה פרוש להמליך מלך שהיה ויהיה תמיד מלך?

(כמו שאנו אומרים, בטרם כל נברא אזי מלך שמו נקרא )
אנו כל יום מקבלים עול מלכות
שמים בקריאת שמע ,
האם עצרנו פעם לחשוב איפה בקריאת שמע מוזכר קבלת מלכות ?
יש בתורה הרבה פסוקים שבהם מלכות מפורש, ולא רק שאנו מתכוונים בתוך הפסוק לקבל עול מלכות שמים ,
איפה בקריאת שמע יש בפירוש המילולי יש קבלת עול מלכות שמים ?

התשובה היא כשאנו אומרים “אחד”

שבעצם אנו אומרים שאין שום תכלית בעולם מלבדו !

קבלת עול מלכות שמים פרושו להכיר בתכלית ולהכיר שאין לנו יעוד אחר מבלעדי אלוקים !!!

אז מה שונה קבלת מלכות שמים שבכל יום מראש השנה ?

ומה מיוחד בראש השנה ?

היום הזה נותן לנו משמעות בחיים !!
זה היום שבו הקב”ה קובע מהו תכליתו של כל אחד בעולם !

והיום הזה הוא היום שבו אנו מקבלים את הקב”ה למלך אנו בעצם מכירים שהוא התכלית היחידה בחיינו!
ואנו מקבלים בו תפקיד אישי יעוד ותכלית בחיים!
ולכן יש בו דין ומשפט משום שאין בתכלית , תכלית אם הוא אינו נחשב ונמדד!
ולכן אנו רוצים בדין!!!
ולמעשה מדוע שלא נקבל את יוכ”פ לפני ר”ה?
ישנם כמה תשובות:
א. משום שאנו עלולים לאבד את הפוקוס על היום וגם כדי שהתשובה לא תהיה בעבור…
ב. משום שאחר קבלת עול מלכות שמים מחודשת אנחנו בכל מקרה נצטרך שוב תשובה מאחר וההבנה שלנו אמורה לגדול איתנו!!!
ג. נענה במשל קטן: אישה שברחה מבית בעלה לפני כל התנצלות עליה לשוב לבית בעלה, אנו שאיבדנו פוקוס ויצאנו מכנפי שכינה דבר ראשון שעלינו לעשות זה להתחבר אל הבית ואל אבינו מלכינו!!!
ולכן ר”ה זה תחילת עשרת ימי תשובה!

בברכה ותפילה שנזכה להמליך את אבינו מלכינו למלך עלינו ושנקבל תפקיד חשוב במלכותו יתברך!
ונקבל את כל הנצרך לנו למלאות את תפקידנו בשמחה ואושר!!!
בכבוד רב אליהו וינברג

נא להתפלל עבור אליהו בן דינה להמלכה טובה.

שאלות לדיון בשולחן החג:
א. איך ר”ה הוא זכר ליציאת מיצרים?

ב. שאלה נפרדת: איך יכול להיות שהקב”ה מעלה עלינו כאילו עקדנו את עצמנו כמו יצחק אבינו ע”י הזכרת העקידה.

ג. הגמרא שואלת מדוע תוקעים בשופר בראש השנה , והגמרא עונה שהקב”ה אמר לתקוע !

מדוע ר’ סעדיה גאון מסביר עשרה עניינים מדוע לתקוע ?
האם זה לא סותר את מה שהגמרא כותבת ?

דרג

0 0 votes
Article Rating
הירשם
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments