צוֹם גְּדַלְיָה הוא יום תענית ביהדות החל בג' בתשרי, יום לאחר ראש השנה. צום גדליה הוא אחד מארבעת הצומות הקשורים לחורבן בית המקדש הראשון.

מאת הרב אליהו וינברג
אנו צמים לזכר הרצח שבו נרצח גדליה בן אחיקם
בכלל צומות אינם רק לזכר אלא לתיקון ,
הנביא אומר לנו (יואל פרק ב)
וְקִרְע֤וּ לְבַבְכֶם֙ וְאַל־בִּגְדֵיכֶ֔ם וְשׁ֖וּבוּ…
התפקיד שלנו בצום אינו להתאבל על העבר אלא לתקן את ההווה !
ע”י העבר אנו רואים מה נדרש לתיקון ,
גדליה בן אחיקם , היה ראש היושבים בארץ ישראל ובעצם תחת הנהגתו ארץ ישראל התחילה להתיישב , כשהוא נרצח יושבי הארץ הנותרים ברחו מהארץ ,
אז לכאורה הושלם בכך חורבן ארץ ישראל ,
אבל הגמרא נותנת סיבה אחרת לצום הזה
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב
צום השביעי – זה שלשה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו – ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו
משמע שהצום הוא על מיתת צדיקים ,
השאלה היא אם כן , היכן כל הצומות על כל הצדיקים שנהרגו ?
במיוחד על מותו של זכריה הנביא , מדוע אין צום ?
הסיבה שמיתתן של צדיקים שקולה כנגד חורבן הבית זה משום שהחיבור שלנו לאלוקים זה דרך מוסרי התורה שהם הצדיקים של הדור !

לכאורה הצום הזה והתשובה של הצום הזה , הוא חרטה על חוסר ניצול הזדמנויות !
אנו רואים ברציחתו של גדליה בן אחיקם את המוחשיות של חוסר ניצול הזדמנות !
העם היהודי יכל לסובב את הגלגל אחורנית ולישב את הארץ תחת הנהגתו , אך רציחתו קטעה את ישוב בארץ מחדש ,
הצום עליו הוא צום על כל הזדמנות גדולה שאינה מנוצלת !
וזמן לחשבון הנפש לניצול הזדמנויות !
וזה לא במקרה שזה יוצא בעשרת ימי תשובה , שזה חלון הזדמנות לשינוי אמיתי ואנו חייבים לשים לב שלא נפספס את ההזדמנות הזו !!!

צום מועיל !
ושנזכה לנצל את הימים האלו כהלכה !
מאחל אליהו וינברג

דרג

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
סגירת תפריט