פָּרָשַׁת בָּלָק היא פרשת השבוע השביעית בספר במדבר. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ב, פסוק ב' ומסתיימת בפרק כ"ה, פסוק ט'. בחוץ לארץ, בשנים שבהן יום טוב שני של שבועות חל בשבת קוראים את פרשת בלק ביחד עם פרשת חוקת. לפי מנהג התימנים המקורי, גם בארץ ישראל נוהגים שבמקום לחבר את מטות ומסעי, מחלקים את פרשת חוקת לשניים ומחברים את חציה הראשון לפרשת קרח, ואת חציה השני, "פרשת ויסעו מקדש", לפרשת בלק.. הדרדעים שימרו את מנהג הקדום הנ"ל שמקורו מהגאונים,, אך היום יותר נפוץ בקהילות התימנים לחבר חוקת ובלק, ויש נוהגים בהשפעת שאר הקהילות לחבר מטות ומסעי.

מאת הרב אליהו וינברג

מדוע היה לגויים נביא כמו משה רבנו ?

המדרש אומר שכדי שהעולם לא יתלננו שאם היה להם נביא כמו משה רבינו אולי גם הם היו מקבלים את התורה ,

הקושיה הנשאלת היא : גם אם צריך לתת להם נביא אז מדוע לתת את הנבואה לחלאת המין האנושי ???
מדוע לא לתת את הנבואה לגוי פחות רשע ?
במיוחד שהיה גוי צדיק באותו הדור (לפי רוב השיטות ), שהרי איוב חי באותו הדור ,
אבי זצ”ל היה עונה שאם הנבואה היתה ניתנת לגוי קצת פחות רשע הוא היה מתגייר !
משום שלא יכול להיות שמישהו מכיר את אלוקים ולא מחפש לממש את עצמו במקסימום ,

אבל לכאורה עדיין יהיה קשה , מדוע בלעם מוריד את טענת הגויים שלא היה להם נביא כמשה רבנו ?
הרי היה עדיף להם צדיק כמו משה מאשר נביא כמו בלעם ???
בלעם לא רק שלא החזיר אותם למוטב אלא ההפך הוא הרחיק אותם מהדרך הנכונה !
ואי אפשר לענות שזה היה בחירתו של בלעם , משום שהבחירה של אדם אחד לא אמור לשלול את טענת העמים ,
ואם נעיין בפרשה ובבלעם נשים לב לכמה דברים תמוהים שקשים להבנה

א. מדוע ה”צדיק” הזה (בלעם) פתאום לא מוכן ללכת ללא רשותו של אלוקים ?
וכי כל חייו הוא נהג רק לפי דברי השם ???
ב. האם בלעם לא צדק כשהכה את האתון ?
הרי זה הצורה שרוכבים על חמור , כשהוא מתחיל לנטות מהדרך נותנים לו מכה או שתיים
וגם אם זה לא היה מוצדק , מה הענין בפתיחת פי האתון ?
האם לא היה מספיק שהמלאך היה נגלה אליו ומסביר לו את מה שקורה ?

ובכלל זה דבר קשה להבנה ,

איך אדם שיש לו נבואה יכול להיות כזה אדם שפל ???

והתשובה היא שזה כוחה של הוראת היתר כלומר בלעם הוא גאון באיך להיות “נבל ברשות התורה” !!!
כלומר הוא אף פעם לא הלך ישירות נגד אלוקים ! הוא רק עשה מה שאלוקים לא אמר לו , לא לעשות !!!
וזה מעניין איך הוא הגיע לשם ,
המשנה בפרקי אבות אומרת שכל שיש לו עין רעה רוח גבוהה ונפש רחבה הרי זה מתלמידיו של בלעם !
המשנה מונה פה מידות ולא מעשים , כלומר אדם ששם את עצמו כתכלית והוא בעל גאווה ועינו צרה באחרים , הוא יכול (כביכול) לקיים את כל המצוות אבל עדיין להיות מתלמידיו של בלעם !!!

משום שהוא בעצם מסתכל על הקב”ה והתורה כבעיה שצריך להסתדר איתה !
ולא כדרך חיים . וצורה של רצון להיות טוב יותר !
ועל זה הגמרא אומרת בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו !!!

וזו התירוץ מדוע הגויים מקבלים את בלעם כנביא , כשהם שואלים בשעת מתן תורה מה קורה ,
בלעם עונה “השם עוז לעמו יתן”, שהקב”ה נותן את התורה לעמו ,

והם נענים ואומרים השם יברך את עמו בשלום ,
אך אם הם היו שואלים האם כדאי לקחת את התורה הם היו נענים שבהחלט כדאי כי בלעם לא היה משקר להם ! ואדרבה מחמת שהוא רשע יהיה משקל הרבה יותר גדול שאפילו הוא אומר שכדאי לקבל את התורה !!!
אבל הם לא חיפשו להיות טובים יותר אלא את המינימום הנדרש מהם ולכן הם שואלים בצורה שלא יגרמו לעצמם לדעת מה כדאי !

וזה גם הסיבה שהאתון פותחת את פיה !
לומר לו עדיף להיות חמור מאשר אדם שלא חושב איך להייטיב !!!
משום שכלי החשיבה נועדה לממש את עצמנו בצורה הכי טובה !
אבל בלעם לא מבין מייד , והמטומטם הזה עוד עונה לאתון שלו !!!

בסוג של אל תבלבל אותי עם עובדות !
לזכות ולרפואת מרים חיה בת תהילה רחל

בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתית !!!
ושנזכה תמיד להיות מתלמידיו של אברהם אבינו !!!
מאחל מכל הלב אליהו וינברג

שאלה לדיון בשולחן שבת :

מה כוחו הגדול של בלעם ?
שהגמרא אומרת שאם הקב”ה לא היה מגן על עם ישראל הוא היה מצליח לכלות את עם ישראל !

שאלה נוספת ולא קשורה

הגמרא בסנהדרין אומרת שלבלעם אין חלק לעולם הבא , מה היה הצד לומר שיהיה לו חלק בעולם הבא ???

דרג

0 0 votes
Article Rating
הירשם
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments