פָּרָשַׁת נָשֹׂא היא פרשת השבוע השנייה בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ד', פסוק כ"א ומסתיימת בפרק ז', פסוק פ"ט. פרשת נשוא היא הארוכה ביותר בתורה, ויש בה 176 פסוקים.

מאת: הרב אליהו וינברג
בפרשתינו יש את מצוות ברכת כהנים , המצווה הזו צריכה ביאור ,
מה אנו צריכים לברכת כהנים ?
במדבר פרק ו פסוק כז
שָׂמ֥וּ אֶת־שְׁמִ֖י עַל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַאֲנִ֖י אֲבָרֲכֵֽם
הקב”ה אומר שהוא יברך אותנו , לכאורה אם

הקב”ה אותנו מה אנו צריכים לברכת הכהנים ?

בכלל מה פירוש ברכה ?

בנושא קצת שונה אנו שרים בשבת שלום עלייכם מלאכי השרת ואנו מבקשים מהם לברך אותנו, “ברכוני לשלום מלאכי עליון”
וכי מותר להתפלל למלאך ?
וכי מותר לנו לבקש ממלאך משהו ?
מדוע אין לגבי הניגון הזה פולמוס שלם האם מותר לבקש ממלאכים

ברכה זה אחד הדברים שכולם מדברים עליהם אבל לצערינו רוב בני האדם לא יודעים מה זה !
אנו משתדלים לומר מאה ברכות כל יום האם עצרנו לחשוב מה פירוש שאנו מברכים את הקב”ה ?

וכי חסר בשלמותו של הקב”ה ???וכי הברכה שלנו תשפיע על הקב”ה ???

ויש שחושבים שזה לו ברכה אלא הצהרה והכרה שהקב”ה מבורך , אני מתקשה לקבל פירוש שכזה מכמה סיבות
א . מה פירוש ברכו את השם המבורך ? אם פירוש המילה ברכה = הכרה ,אז הלשון לא נכון
ב. אנו אומרים ברוך אתה אדון הכל בעל הכוחות כולם מלך העולם , אם ברוך פרושו הכרה בכך שהקב”ה “ברוך” אז זה כלול בבעל הכוחות כולם
ויש עוד ראיות לכך שזה לא הפירוש
ברכה זה מלשון ריבוי והפריה כגון להבריך עצים , אנו מברכים את הקב”ה שיוכל להשפיע את השפע שהוא רוצה להשפיע , ובעצם ההכרה שלנו נותנת מקום להקב”ה להשפיע משום שאם אנו לא מכירים בטוב שהוא משפיע אז אין טוב בהשפעה משום שאדם יצטרך לשלם על החוסר הכרת הטוב אז אנו מברכים את הקב”ה שיהיה ברוך שיתרבה טובו בעולם משום שאנו מכירים בטובו !

והכהנים מכירים בטובם של בניו של מלך מלכי המלכים ולכן יש מקום לאבינו שבשמים להשפיע עוד מטובו וזה גם מה שאנו אומרים למלאכי השרת לברך אותנו לראות את כבוד השם בנו !
ואז יהיה מקום להשפיע עלינו הרבה טוב !
וזו גם הסיבה שהכהן צריך להיות בשמחה בשעה שהוא מברך “וְשָׂמ֥וּ אֶת־שְׁמִ֖י עַל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל ”
ואז הקב”ה גם יראה בנו את קידוש שמו יתברך וממילה ישפיע בעבור שנזכה להרבות בכבודו יתברך !!!

לזכות ולכפות מרים חיה בת תהילה רחל

בברכת שבת שלום ומבורך !
ושנזכה לכל השפע שאבינו שבשמים רוצה להשפיע עלינו בעבור שיתרבה כבודו יתברך על ידינו !!!
מאחל מכל הלב אליהו וינברג

שאלה לדיון בשולחן שבת: האם הנזיר נקרא חוטא או קדוש ?

בכלל מה נקודת מבט של היהדות על ההנאה ?
מצד אחד תוספות מסכת כתובות דף קד עמוד א
לא נהניתי אפילו באצבע קטנה – דאמרינן במדרש עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו ומייתי הא עובדא דרבי
שמשמע שהנאות העולם הזה הוא דבר לא טוב
ומצד שני תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ד
רבי חזקיה ר’ כהן בשם רב עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת עינו ולא אכל
שמשמע שיש חיוב ליהנות מהעולם הזה

דרג

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
סגירת תפריט