פָּרָשַׁת פִּינְחָס היא הפרשה השמינית בספר במדבר. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ה, פסוק י' ומסתיימת בפרק ל', פסוק א'. פרשת פינחס היא השנייה באורכה מבין פרשות השבוע, ויש בה 168 פסוקים. לרוב קוראים את הפרשה בסמוך לשבעה עשר בתמוז.

מאת: הרב אליהו וינברג
ושם האיש המוכה זמרי בן סלוא
לכאורה צריך להבין מה קרה פה איך יכול להיות שנשיא בישראל עושה כזה מעשה ?

הגמרא במסכת סנהדרין דף פב עמוד א
הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא, אמרו לו: הן דנין דיני נפשות, ואתה יושב ושותק? מה עשה – עמד וקיבץ עשרים וארבעה אלף מישראל, והלך אצל כזבי, אמר לה: השמיעי לי! ……………………….. תפשה בבלוריתה, והביאה אצל משה. אמר לו: בן עמרם! זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה – בת יתרו מי התירה לך? נתעלמה ממנו הלכה, געו כולם בבכיה ,

משמע שזימרי מנסה להציל את שבטו על ידי המעשה הזה , איך זה אמור להועיל אם גם הוא חוטא ?
ומה הטיעון הטיפשי שהוא מגיש למשה רבנו ?
הרי משה נושא את בת יתרו לפני מתן תורה ?!

לכאורה התשובה היא שזימרי מגיע עם טיעון מאוד חזק ,
עם ישראל נענשו על ההצמדות לבעל פעור , ומה שהיה קורה זה , שבנות מדין היו מפתות את בני ישראל בסתר ואז היו הם היו מתנות איתם שקודם יעבדו עבודה זרה ורק אז הם מסכימות לחטוא איתם ,
זימרי מתבקש ע”י בני שבטו לעשות משהו בנידון , זימרי מעלה פתרון חזק הוא אומר למשה רבנו באו נתיר להם את בנות מדין ואז לפחות הם לא יחטאו בחטא עבודה זרה שעל זה בעצם הקב”ה אמר להעניש את החוטאים !
וזה מה שהוא אומר למשה רבנו “בת יתרו מי התירה לך” כלומר הקב”ה התיר את בנות אומות העולם לפני קבלת התורה משום שלא היה ברירה גם עכשיו נתיר בעבור הצלתם מהחטא !!!

עכשיו השאלה תתהפך !
מה כלכך רע בטענתו ?
ועוד עד כדי כך שנגזרה כליה על כל עם ישראל ???

סתם ככה הדין הזה שהבועל ארמית קנאין פוגעים בו , הוא דין שצריך ביאור , מדוע דווקא בזה יש את הדין הזה שכל קנאי יכול להיות במקום עד, דיין, ותליין ?
ואם זה כלכך חמור שהתורה התירה לקנאי לפעול מיידית , מדוע לאחר מעשה , בית דין לא יעניש על מעשה שכזה ???

לכאורה הדין הזה מגיע מתוך החובה שהרגש הנכון יהיה בנוי , כלומר אדם צריך שזה יהיה מרוחק מאוד ממנו לקחת בת לעם זר !
ואם אין לאדם הזה את הרגש הבריא הזה בית הדין לא יכול להעניש אותו !
(משום שאי בניה עצמית זה לאו שאין בו מעשה)
אבל הקנאי האמיתי חייב להגן על עמו ולהגיב על החילול השם שבכך !

ובעצם הקנאי הורג אותו מדין רודף !
שהוא רודף את העם היהודי ע”י שאדם שרואה את זה ולא מזדעזע מספיק מתקרר הקשר שלו עם עם ישראל ועם אלוקים !

וזה חטאו של זימרי משום שאצלו לא נבנה הרגש הזה כראוי !
ולכן משה בוכה ואינו עונה על השאלה כי התשובה אמורה להגיע מתוך החיבור העמוק עם אבינו שבשמים !!!
ואם אין את החיבור הזה אין זכות קיום לעם ישראל !!!
ומאחר ואף אחד לא קם לעצור את זימרי נגזר כליה על עם ישראל !!!
ופנחס במעשה שלו מציל את כל עם ישראל !!!

לזכות ולרפואת מרים חיה בת תהילה רחל

בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתית !!!
ושנזכה לקנאות אמיתית !!!

מאחל אליהו וינברג

שאלה לדיון בשולחן שבת :
מה היא קנאות אמיתית ?
ואיך אפשר לזהות בין קנאות אמיתית ל”עושה מעשה זימרי ומבקש שכר כפנחס” ?
ואיך מגיעים לכך ?

דרג

0 0 votes
Article Rating
הירשם
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments