פָּרָשַׁת נִצָּבִים היא פרשת השבוע השמינית בספר דברים. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ט, פסוק ט' ומסתיימת בפרק ל', פסוק כ'.

מאת הרב אליהו וינברג
דברים פרק כט
לְמַ֣עַן הָקִֽים־אֹתְךָ֩ הַיּ֨וֹם׀ ל֜וֹ לְעָ֗ם וְה֤וּא יִֽהְיֶה־לְּךָ֙ לֵֽאלֹוקים
בפרשתנו יש ברית בין עם ישראל שבו הקב”ה נהיה לנו לאלוקים ואנו נהיים לו לעם ,
מה פירוש שאלוקים נהייה לנו לאלוקים ?
זה אחת השאלות שכל אדם אמור לדעת ולענות בקלות ,
אנחנו אומרים כל יום יותר ממאה פעמים אלוקינו ,
האם פעם עצרנו לחשוב מה פירוש אלוקינו ?
אלוקים = תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם ,

איך אפשר לומר אלקינו ?
מה פירוש תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם + שלי
מה שייך לומר שהוא אלוקינו ?
מלשון שלנו ,
האם יש בעל הכוחות כולם , שלי או של מישהו אחר ?

זה אותו שאלה לגבי מה הכוונה כשאנו אומרים אלוקי אברהם אלוקי יצחק אלוקי יעקב ,
אם היה כתוב אלוקי אברהם יצחק ויעקב אולי אפשר לומר שהכוונה האלוקים שהם גילו לנו אבל אי אפשר לומר את זה כשזה כתוב כל אחד בנפרד , משום שאז היה מספיק לכתוב אלוקי אברהם יצחק ויעקב ,

בשבת הקרובה אנחנו יכולים לקנות מניות בבריאת העולם ולא רק בשבת הקרובה אלא בכל שבת ושבת
(יש משהו בשבת אחרונה של השנה “שהכל הולך אחר החותם )
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב
כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו – מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ,

מדוע כשאנו אומרים ויכלו אנחנו מקבלים רטרואקטיבית מניות בבריאת העולם ?
מדוע שנוכל לזכות בעצם בחלק בזכויות של כל מעשה טוב מבריאת העולם ?
והתשובה היא שהקב”ה ברא את העולם להיטיב עם הבריות , אבל אם הבריות אינם מכירים בטובו אז אין סיבה שייטיב !
כי אין זו הטבה אלא ח”ו חסר משום שהם נהיים כפויי טובה
אז בעצם בריאת העולם מותנת בהכרה בהטבה !
ומאחר שכל אדם שמכיר בטובה נותן סיבה לבריאת העולם , ממילא הוא נהיה שותף בבריאת העולם !!!
(וזה אחת הסיבות למשנה מסכת סנהדרין פרק ד
כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם )
אלוקינו פירושו אלוקים שפועל למענינו !!!

משום שאנו מכירים במעשיו !
ואז יש סיבה להתגלות הבורא בעולם ומקום להראות שהוא בעל היכולת ובעל הכוחות , ובמילה אחת שהוא האלוקים !!!

ובעצם יש בידינו את האחריות לתת מקום בעולם שהקב”ה יחיל את מעשיו !!!
ולכן ישנם חלק שמכוונים במילה “אלוקינו” = תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם שמשגיח עלינו ,
משום שאדם שאינו שם לב להשגחה הפרטית אין סיבה שהקב”ה יתערב בצורת העולם בעבורו משום שבכפיות טובתו הוא גורם לכך שזה לא יהיה הטבה !!!
והכוונה באלוקי אברהם אלוקי יצחק שהם עשו מקום בעולם שהקב”ה יכול להחיל את מעשיו וממילא אברהם הרבה בעולם את ההתגלות של מידת החסד וכן כל אחד מהאבות החיל (עשה) בעולם מקום להתגלות !
ואנו כשאנו שמים לב למעשיו יתברך אנו מביאים לכך שיש סיבה לגילוי אלקותו יתברך !

לזכות ולרפואת מרים חיה בת תהילה רחל

בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמתית !!!
ושנזכה להכיר את אבינו מלכינו ולהחיל את שמו בעולם בשלמות !!!
ונזכה ל”ומלאה כל הארץ כבודו” במהרה !!!

מאחל אליהו וינברג

שאלות לדיון בשולחן שבת :
מדוע אנחנו מתפללים כל יום על שנה טובה יותר מאשר בראש השנה ?
מדוע אין וידוי בראש השנה ?
מדוע הקב”ה לא סידר לנו את יום כיפור לפני ראש השנה ?
(היה לנו סיכויים הרבה יותר טובים)
ואם נגיע למסקנה שעיקר ראש השנה הוא לא יום הדין אלא יום שממליכים בו את הקב”ה , אז מדוע יש דין ביום הזה ?
ומה זה בכלל להמליך ?

דרג

0 0 votes
Article Rating
הירשם
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments