מאת: הרב אליהו וינברג
דברים פרק כה
זָכ֕וֹר אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה לְךָ֖ עֲמָלֵ֑ק…
דברים פרק כה
תִּמְחֶה֙ אֶת־זֵ֣כֶר עֲמָלֵ֔ק מִתַּ֖חַת הַשָּׁמָ֑יִם
האם הפסוקים נראים כסותרים ?
אם אני מוחק את זכר עמלק ממשמע שאני כבר לא זוכר אותו ומצד שני אם אני חייב לזכור אותו אז איך אני אמור למחוק את זכרו ?

בכלל מדוע אנחנו קיבלנו לשמור טינה בין אלפיים שנה ?
מה יש לנו כל כך הרבה כנגד עמלק ?
הרי מצרים פגעו בנו הרבה יותר , האם יש לנו מצווה לשנוא ולכלות אותם ?
עד כדי כך , שהקב”ה נשבע שאין כסאו שלם עד שעמלק ימחה מהעולם
ומדוע הקב”ה מתנה את כסאו בקיום המצווה שלנו , וכי הם קיימים כנגד רצונו יתברך ?
וזה נכון שבכול המצוות הקב”ה יכול לעשות לבדו , והוא נותן לנו את הזכות לקיים , אבל הקב”ה לא מתנה את כסאו במצווה אחרת , מה קורה פה ?

ולכאורה התשובה היא שמאחר ונגרם חילול השם אז אין תקנה אלא בקידוש השם !
וקידוש השם נהיה ע”י שנקנא את קנאת השם ולכן הקב”ה אומר לנו שבידינו הוא הדבר לתקן את מה שעמלק הצליח לפגוע בעולם !
עדיין נצטרך לבאר איך יכולים עמלק להשפיע על העולם כל כך חזק ?
והתשובה היא שהם לא יכולים !
זה אנחנו שיכולים !
אנחנו רואים בפסוקים הסמוך למלחמת עמלק
שמות פרק יז
…לֵאמֹ֔ר הֲיֵ֧שׁ יְקֹוָ֛ק בְּקִרְבֵּ֖נוּ אִם־אָֽיִן: פ
(ח) וַיָּבֹ֖א עֲמָלֵ֑ק וַיִּלָּ֥חֶם עִם־יִשְׂרָאֵ֖ל בִּרְפִידִֽם:
רש”י שמות פרשת בשלח פרק יז
ויבא עמלק וגו’ – סמך פרשה זו למקרא זה לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם, ואתם אומרים (פסוק ז) היש ה’ בקרבנו אם אין, חייכם שהכלב בא ונושך….
זה בגדר הבא לטהר מסעיין לו והבא לטמא פותחין לו
עם ישראל נושאים באחריות מלאה למה שקרה שם !
והתיקון הוא , להרגיש את אלוקים בקירבנו !!!
וממילה לשנוא בתכלית השנאה את מי שעשה את החילול השם !!!
וזה התשובה על שאלת זכור מול תמחה את זכר עמלק
שיגיע היום שבו נמחה את זכר עמלק אך לעולם יהיה אסור לנו לשכוח את מה שהביא עלינו את עמלק !!!
פירוש הרא”ש על התורה דברים פרשת כי תצא פרק כה פסוק יז
תני ר’ לוי בשם ר’ נתן בא מן הדרך כליסטיס שבא מהר שעיר ארבע מאות פרסה עד רפידים והזהיר הקדוש ברוך הוא להזכיר דבר זה משל למלך שהיה לו כרם והקיפו גדר והושיב שם כלב אמר המלך כל מי שיבוא לפרוץ הגדר ישכנו הכלב בא בנו של מלך ופרץ הגדר ונשכו הכלב כל זמן שהיו מבקשים למלך חטא בנו ושפרץ הגדר היה או’ שנשכו הכלב כך כל זמן שהקב”ה מזכיר עונותיהם של ישראל מה שעשו ברפידים שנא’ היש ה’ בקרבנו הוא מזכיר נשיכת הכלב זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך:
כלומר עיקר הזכרון הוא על החטא שלנו , ועמלק הוא רק הצורה שבו אנו זוכרים את החטא ואת תיקונו !

בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתית !
ושנזכה לאהבת השם שלמה ולמחות את זכר עמלק ואז יהיה כסאו שלם ומלכותו שלמה במהרה בימנו אמן !!!

שאלה לדיון בשולחן שבת :
השבת אנו מתחילים את חומש ויקרא ואת כל ענייני הקורבנות ,
השאלה היא מדוע אנו צריכים ללמוד את זה ?
מי שאינו כהן , אבל על זה אני חושב שיהיה הרבה תרוצים ,
השאלה הקשה היא מדוע בכלל יש את מצוות הקורבנות ?
נקח את קורבן חטאת לדוגמה
האם אדם יכול לתקן את חטאו ללא קורבן ?
וודאי שכן !
עובדה שאנו יכולים לעשות תשובה כיום , וגם בזמן שהיה קורבנות הרי היא אפשר להביא קורבן על חטא שחטאנו במזיד , ותשובה אפשר לעשות !
והאם קורבן יועיל ללא תשובה ?
התשובה היא לא !!!
אז מה בעצם העניין בקורבנות ?

דרג

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
סגירת תפריט