פָּרָשַׁת שְׁמִינִי היא פרשת השבוע השלישית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק ט', פסוק א' ומסתיימת בפרק י"א, פסוק מ"ז. חלקה הראשון של הפרשה עוסק באירועי היום השמיני שאחרי שבעת ימי המילואים, הוא יום חנוכת המשכן ובחטא נדב ואביהוא, בני אהרן. בחלק השני של הפרשה מופיעים דיני מאכלות אסורים ופירוט קצר של דיני טומאה וטהרה.

מאת הרב אליהו וינברג
מדוע אנו קוראים השבת את פרשת פרה , כדי להזהיר את עם ישראל להטהר לקראת חג הפסח הקרב ובא , להתכונן לקורבן פסח ,
הבעיה היא שאנו לא יכולים להיטהר , אז מה זה יעזור להזכיר לנו את פרה אדומה ?
אין לנו בית מקדש ולא פרה אדומה , ולעשות זכר לחורבן לא מסתבר שנעשה דווקא בשבת ,
אז מדוע בעצם אנו קוראים את זה עכשיו ?

ובכלל מה הוא הדין של אפר פרה ?

רש”י מביא שאפר פרה מהווה כפרה על חטא העגל
עצם חטא העגל הוא דבר קשה להבנה ,
איך עם ישראל חוטאים זמן כל כך קצר לאחר מעמד הר סיני ?
ושאלה זו קשה במיוחד עם ניקח בחשבון שמאחר ועם ישראל תיקן באמירת “נעשה ונשמע” את חטא אדם הראשון , לכאורה הם היו ללא יצר הרע אז איך הם חטאו ?
והתשובה היא שהם חטאו עם היצר הטוב שלהם !
הם רוצים מישהו שימלא את מקומו של משה רבינו לעלות אותם לארץ ישראל
ויש להם כוונה טובה בכך
השאלה תהיה אם כך מדוע הקב”ה רוצה לכלות אותם ?
והתשובה היא משום שלחשוב לעשות טוב בניגוד לדעת אלוקים זו כפירה !!!
וזו הסיבה ש”נעשה ונשמע” מהווה תיקון לחטא אדם הראשון שגם שם הוא התכוון לטוב
והם אומרים אין מקום לשיקול הדעת במקום של ציווי אלוקי !!!
וזו הכפרה שבפרה אדומה , שאנו מקיימים את החוק אנחנו אומרים שאין מקום לשיקול דעתינו משום שבחוק אין טעם !
וזו הסיבה גם שאנו קוראים השבוע את הפרשה הזו , כי חלק גדול מההכנה לטהרה ולחירות היא ההבנה שאין לנו מקום לבחון את ציוויו של אבינו מלכינו !!!

אז מה בעצם הדרך הנכונה ?

האם אנו אמורים תמיד לעשות ללא הבנה של טעמי המצוות או שעדיף את להבין את טעמי המצוות בפרשת פרה אנו רואים את הצורך לעשות כי אלוקים ציווה , בפרשת משפטים משמע שאנו צריכים להבין את טעמי המצוות,
בפרשת פרה אדומה רש”י מסביר
זאת חקת התורה – לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה , לפיכך כתב בה חקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה !
בפרשת משפטים
רש”י מסביר (שמות פרק כא פסוק א)
אשר תשים לפניהם – אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב’ או ג’ פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם
האם עדיף לדעת את טעמי המצוות או שעדיף לעשות כי כך ציווה הבורא יתברך ?
המעלה בהבנת טעמי המצוות היא שבהבנה אנו נקיים את המצוות בשלמות הרבה יותר טובה !
ותהיה למצווה השפעה יותר גדולה עלינו ,
אז מדוע הקב”ה נתן גם חוקים שאנו לא מבינים את טעמיהם ?
התשובה תמונה במושג מומר לדבר אחד , יש מחלוקת בגמרא האם מומר לדבר אחד נחשב למומר לכל התורה כולה ,
מדוע אם אדם אומר שהוא מקיים את כל המצוות למעט מצווה אחת נחשב כאילו לא עשה כלום ?
כלומר אדם שאומר שמצוות אחת אינה אקטואלית ואינה נכונה לזמנינו זה כאילו הוא לא קיים אף אחת מהמצוות !
(לא אדם שאומר שהוא לא מצליח לקיים מצווה מסויימת)
מדוע ???
רק מצווה אחת הוא סבור שאינה הגיונית מדוע אנו פוסלים את כל המצוות שהוא עושה ?!
התשובה היא שבעצם הוא מעולם לא קיים את ציוויו של הבורא אלא הוא עשה את מה שנראה בעינו לנכון !
דווקא כשאנו נתקלים במצווה שאנו לא מבינים מדוע או בהלכה מסויימת שאנו לא מבינים מדוע , אנו יוצקים תוכן לכל המצוות שאנו מבינים !!!
שאז אנו עושים את מה שלא נראה בעינינו ומחדירים לעצמנו ולסובבים אותנו שאנו שומעים בקול האלוקים ולא רק הולכים אחר רחשי ליבנו !!!
בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתית !
ושנזכה לעבוד את אלוקים בשלמות ושנזכה להקריב קורבן פסח השנה !!!
מאחל אליהו וינברג

שאלה לדיון בשולחן שבת :

מדוע מצוות פרה אדומה נחשב לחוק ?
רש”י מסביר את בשם ר’ משה הדרשן את טעם מצוות פרה אדומה פרטי פרטיו ,
אז מדוע זה נחשב לחוק ?
ואיך יכול להיות ששלמה המלך אמר על המצווה הזו קהלת פרק ז
אָמַ֣רְתִּי אֶחְכָּ֔מָה וְהִ֖יא רְחוֹקָ֥ה מִמֶּֽנִּי

דרג

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
סגירת תפריט