פָּרָשַׁת תַזְרִיעַ היא פרשת השבוע הרביעית בספר ויקרא. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"ב, פסוק א' ומסתיימת בפרק י"ג, פסוק נ"ט.

מאת הרב אליהו וינברג

בפרשתינו יש את דיני המצורע

הדין הוא שצרעת בגודל כגריס מטמא את המצורע , אך אם הצרעת התפשטה בכל גופו הוא טהור

ויקרא פרק יג פסוק יג

וְרָאָ֣ה הַכֹּהֵ֗ן וְהִנֵּ֨ה כִסְּתָ֤ה הַצָּרַ֙עַת֙ אֶת־כָּל־בְּשָׂר֔וֹ וְטִהַ֖ר אֶת־הַנָּ֑גַע כֻּלּ֛וֹ הָפַ֥ךְ לָבָ֖ן טָה֥וֹר הֽוּא

מדוע צרעת על כל הגוף הוא יהיה טהור ?

מאחוז אחד ועד 99.9 אחוז האדם טמא אך אם הצרעת מכסה מאה אחוז הוא טהור ואח”כ יהיה נסיגה של כגודל כעדשה של בשר ללא צרעת הוא שוב יהיה טמא , מדוע ?

אולי אפשר לתרץ שמאחר והתפקיד של הכהן הוא לא רק לטמא או לטהר

ויתר נכון תכליתו של הצרעת היא לא הטומאה אלא החזרה בתשובה ! ותפקידו של הכהן הוא להחזיר את המצורע בתשובה , ואם הוא אינו רואה נקודה של טוהר במצורע אין באפשרותו להשפיע על המצורע !

ולכן הקב”ה מצווה לטהר אותו עד שיהיה אפשרות לכהן להשפיע עליו !

אך עדיין יהיה קשה

מה עם השפעת המצורע על אחרים ?

הרמב”ן ועוד מסבירים שאחד הסיבות העיקריות לשילוחו מחוץ למחנה הוא משום שלא ישפיע על אחרים , אז מדוע לא נטמא ונשלח אותו בגלל זה ?

וגם על זה התשובה היא שסכנת ההשפעה היא כשאנו רואים את הצד הטוב של האדם הקלוקל ועלולים שלא להשים לב שהוא מסוכן עבורנו אך כשהמצורע מכוסה כולו בצרעת ואין לאדם אפשרות לראות את הטוב שבו אזי הוא לא יהיה מושפע ממנו !

בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתית !

ושנזכה לחזור ולהחזיר את עם ישראל בתשובה שלמה !

מאחל מכל הלב אליהו וינברג

שאלה לדיון בשולחן שבת :

יש שיטה בגמרא שבית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות ,

מדוע זה נכתב ?

והגמרא מתרצת “דרוש וקבל שכר” מה הפירוש של דרוש וקבל שכר על דבר שלא היה ולא יהיה ?

ושאלה נוספת שכתוב שאדם היה מקבל הזהרה אחר הזהרה עד שזה מגיע לגופו אז מדוע שלא יהיה את דיני הבית המנוגע ?

לרפואתה של תהילה רחל בת פרידה פראדיל ולעוברה

דרג

0 0 votes
Article Rating
הירשם
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments