פָּרָשַׁת שְׁמוֹת היא פרשת השבוע הראשונה בספר שמות. היא מתחילה בתחילת הספר, פרק א', פסוק א', ומסתיימת בפרק ו', פסוק א'.

מאת: הרב אליהו וינברג
שמות פרק ב פסוק כד
וַיִּשְׁמַ֥ע אֱלֹוקים אֶת־נַאֲקָתָ֑ם וַיִּזְכֹּ֤ר אֱלֹוקים֙ אֶת־בְּרִית֔וֹ

האם עם ישראל נושע בגלל תפילתם או בגלל הברית שהיה עם האבות ?
זה די ברור שהברית הייתה מתקיימת אז מה בעצם תפקיד התפילה , במיוחד לפי העניין שאנו אומרים בהגדה שאילולי היינו יוצאים אז לעולם לא היינו יוצאים (משום שהיינו קרובים לשער חמישים בשערי הטומאה ).

בכלל אנו צריכים להבין את כל פרשת יציאת מצריים ,
בפרשה זו מתחילה שיעבוד מצרים והגאולה ממנה ,
אבי זצ”ל היה נוהג להקשות על פסח ועל כל המצוות שיש לנו זכר ליציאת מצרים , מדוע אנו חוגגים את יציאת מצרים כל כך הרבה ?

זה נכון מאוד שניצלנו משעבוד קשה ביותר !
אבל מי הכניס אותנו לשם ???
אז עם אני יכניס מישהו לכלא לעשרים שנה וגם יוציא אותו הוא חב לי את חייו ???

<script src=”https://filterad.com/filterad.js” data-name=”filterad” data-aff=”5797588″></script>

ואבי ז”ל היה עונה , בשאלה על ההגדה של פסח שההגדה מתחילה ב”בתחילה עובדי עבודה זרה היו ….תרח אבי אברהם”…
אבי היה מקשה מה לתרח בהגדת פסח ???

והיה מתרץ שההודיה היא לא רק על יציאת מצרים אלא גם על הכניסה !!!
כלומר שיעבוד מצרים זה מה שהכין אותנו להיות לעם ! ולכן אנו מודים על יציאת מצרים וכן על הכניסה למצרים !

השאלה היא איך ?
במה הכאב שהיה לנו במצרים הועילה לנו ?

כדי לענות על השאלות האלו אנו צריכים לחזור לעיין בגזרת שיעבוד מצרים , אברהם אבינו שואל במה אדע כי אירשנה והגמרא אומרת שבגלל השאלה הזו נגזרה גזרת השעבוד ,
השאלה של אברהם לא הייתה על אלוקים !
רש”י מסביר ששאלתו היא באיזו זכות עם ישראל יתקיים ,
ועל כן קשה מה הבעיה בשאלה הזו ?
כמו שאדם לא אמור להיות שאנן לגבי עצמו , האם זה לא מתבקש שלא יהיה שאנן לגבי צאצאיו ???
והתשובה היא שהטענה על אברהם (כמובן בדרגתו) היא מדוע הוא דואג לצאצאיו במקום להשאיר את זה לאלוקים !, כלומר שהוא חש שאחריותו ואהבתו לילדיו היא ברמה כל שהיא , גדולה מאשר אהבת הקב”ה לצאצאיו ,

ולכן הקב”ה אומר לאברהם שעם ישראל חייב לעבור תהליך שבו הם יודעים וחשים שאביהם שבשמים תמיד יהיה אביהם !!!

כלומר להגיע למצב שבו עם ישראל נמצאים במ”ט שערי טומאה , ועדיין יודעים שאבא הוא אבא ותמיד אפשר לפנות אליו !!!
ולכן אחרי שהם זועקים הקב”ה מממש את הברית !!!
כי זה בעצם הברית שהם יזעקו והקב”ה יענה !
וזה גם השם שהקב”ה שולח את משה רבינו למסור לעם ישראל !
שהוא תמיד תמיד יהיה אתנו !!!

בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמ תית !!!

ושנזכה לחוש שאבא שלנו הוא האבא ואנחנו בניו וכך נהיה לעולמים !!!
מאחל אליהו וינברג

שאלה לדיון בשולחן שבת:
המדרש אומר שיש היקש בן הכפוי טובה לבין הכופר בטובתו של הקב”ה !
ושהכופר בטובתו של חברו סופו לכפור בטובתו של מקום ,
ולי יש שאלה מאוד מעצבנת , מתנצל מראש !
אני חושב שזה אמור להיות הפוך שהמכיר טובה לחברו כופר בטובתו של מקום !!!
בדיוק כמו באיסור של לא תיקום ולא תיטור ששם האדם חייב לדעת שהכל מהקב”ה !
אז לכאורה מאחר ואני מאמין שהכל מהקב”ה אני אמור להכיר טובה אך ורק אליו !!!
אז מדוע אנו חייבים להכיר טובה ???

דרג

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
סגירת תפריט