פרשת תְּצַוֶּה היא פרשת השבוע השמינית בספר שמות. על פי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ז, פסוק כ' ומסתיימת בפרק ל', פסוק י'. הפרשה ממשיכה את הפרשה הקודמת, פרשת תרומה, בהוראות לקראת הקמת המשכן. את פרשת תצווה קוראים בין התאריכים ח' באדר-ט"ו באדר.

 

 

מאת הרב אליהו וינברג

פרשתתצווה

שמות פרק כח

וְאֵ֨לֶּה הַבְּגָדִ֜ים אֲשֶׁ֣ר יַעֲשׂ֗וּ חֹ֤שֶׁן וְאֵפוֹד֙ וּמְעִ֔יל וּכְתֹ֥נֶת תַּשְׁבֵּ֖ץ מִצְנֶ֣פֶת וְאַבְנֵ֑ט

גם בפרשה זאת ניתן לשאול , מדוע היא נכתבה ?

כלומר בעצם זה היה יכול להיות בתורה שבע”פ משום שרק בודדים היו תופרים אותם כל השנים והם היו יכולים לקבל את הצורה שבו הם תופרים במסורת ,

והתשובה היא שזה בא ללמד אותנו על צורת הגישה לעבודת השם !

ומה אפשר ללמוד מזה ?

הנה יש גמרא שמסבירה שהבגדים מכפרים על החטאים כמו הקורבנות ,

תלמוד בבלי מסכת זבחים דף פח עמוד ב

למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך: מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין. כתונת מכפרת על שפיכות דם, ………… מכנסים מכפרת על גילוי עריות, שנאמר: ועשה להם מכנסי בד [לכסות (את) בשר ערוה]. מצנפת מכפרת על גסי הרוח. ……… אבנט מכפר על הרהור הלב, היכא דאיתיה. חושן מכפר על הדינין, שנא’: ועשית חושן משפט. אפוד מכפר על עבודת כוכבים, שנאמר: אין אפוד ותרפים. מעיל מכפר על לשון הרע. מנין? א”ר חנינא: יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרע. וציץ מכפר על עזות פנים, בציץ כתיב: והיה על מצח אהרן….

איך העובדה שהכהן גדול לובש בגדים מסויימים מכפרת לעם ישראל ?

הרי כפרה אמורה להיות ע”י תשובה

התשובה היא שבעצם כפרה מגיעה על ידי שאנו חוזרים לצורה הנכונה של השימוש בתכונות שלנו ,

ובעצם הכהן היה מכפר ע”י לבישת הבגדים שזה בעצם החלק המוחצן שבאדם ואיך אדם צריך להראות ,

ובעצם כל אחד מהבגדים מתחברים לתכונות שרואים באדם ,

הציץ שהיה על המצח של הכהן גדול היה בעצם עזות מצח בצורה הנכונה !

שהיא כשדבר הוא קדוש לאלוקים אנו אמורים לעמוד מאחורי הדבר בעזות , אבל באותו זמן צריך שיהיה ברור לנו שזה לגמרי לאלוקים ולא ניצול הזדמנות להיות חצוף .

מצנפת מכפרת על גסי הרוח , הגאווה בתפקיד המוטל עלינו היא ניצול טוב של מידת הגאווה !

החושן מכפר על הדינין משום שהדינין מוטים בגלל נטיית הלב , נטיית הלב הוא דבר טוב !

במקום ובצורה הנכונים וזה שעל החושן היה את שמות שבטי ישראל שליבינו אמורים להיות משוחדים באהבת ישראל !!!

המעיל מכפר על לשון הרע משום שלשון הרע מגיע מהרצון להראות טוב הרצון להראות טוב הוא דבר טוב כשאדם רוצה להראות בעבור קידוש שמו יתברך !

וכן הרימונים שהיו על המעיל מהווה ביטוי של אנשים להשמע שזו סיבה נוספת ללשון הרע אך אדם מנצל את התכונה הזו בשביל לפרסם את שמו יתברך !

בשורה התחתונה אנו צריכים לזכור שאבינו שבשמים לא הכניס בנו או באנשים שסביבינו , שום תכונה רעה אלא יש תכונה וביד האדם האפשרות לנצל את התכונה הזו נכון או חלילה לפספס !

 

(זה גם טיפ חשוב שאני מלמד חתנים או זוגות , אין כזה דבר תכונה רעה !!!

יש תכונה שכרגע לא נעימה לך ,כל תכונה היא תכונה טובה אך צריכה להיות מתועלת ומאוזנת נכון )

 

בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתית !

ושנזכה לנצל את כל התכונות שהקב”ה העניק לנו , באופן מושלם !!!

 

שאלה לדיון בשולחן שבת :

מדוע בתחילת הפרשה יש ציווי שני על הדלקת הנרות , היה לנו אותו בפרשה שעברה , וגם מדוע זה כתוב לפני מצוות בגדי הכהונה ?

מדוע מזבח הקטורת כתובה אחרי הכל הכל ?

אפילו איך מקדשים את הכהנים כתוב לפני מזבח הקטורת

דרג

0 0 votes
Article Rating
הירשם
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments