פרשת וַיֵּצֵא היא הפרשה השביעית בספר בראשית. מתחילה בפרק כ"ח, פסוק י' ומסתיימת בפרק ל"ב, פסוק ג' ועוסקת בקורות יעקב בדרכו לחרן, בחייו עם לבן הארמי ובעזיבתו אותו.

מאת: אליהו וינברג
בפרשה שלנו יש את גדולתה של רחל שנתנה לאחותה את הסימנים , ובעצם ויתרה בכך על העולם הזה ועולם הבא שלה !

מעשה אדיר ואציל נפש !

אבל אולי בעצם אסור לה לעשות זאת ?
האם מותר לי לעזור לגנב בעבור שלא יתבייש ?

לדוגמה אדם נותן לי לשמור על הבית שלו , ואחי מנסה לגנוב מזוודה מלאה בדברי ערך ,
האם יהיה מותר לי לעזור לו לצאת עם המזוודה בעבור שלא יהיה לו בושות ???

הרי מדוע הם מסכמים על הסימנים מלכתחילה ?
האם התכנית מלכתחילה לא הייתה בעבור לעלות על תרמית ?!
והאם לעלות על התרמית לא תעלה למרמה בבושות ?

אז מדוע מלכתחילה מסכמים על הסימנים ?
אם אסור לבייש את הרמאי אז מדוע לעשות סימנים ?

ואם מותר אז באיזה זכות מותר לרחל להחליט בעבור יעקב ?

וישנם שני תשובות שאולי אפשר לענות ,
א. רחל מאמינה שיעקב רוצה אותה מתוך שהוא נוטה לה חסד , כלומר שהיא מאמינה שלאה חשובה ממנה אך יעקב בחר לקחת אותה מתוך מידת החסד שבו !
ולכן סבורה שזכותה לוותר על המתנה הזו !
(ואולי זו היא צניעותה של רחל שלא חשבה שיעקב רוצה בה)

ב. יעקב ורחל קבעו את הסימנים כנגד לבן ולא כנגד לאה !
כלומר יעקב ורחל עושים את הסימנים כדי שלבן לא ישלח את לאה , אם הוא יידע שיעקב עלול לעשות סימנים , וכאשר רחל רואה שאביה לא חזר בו ומעלה את לאה , היא בטוחה שלא לזה התכוון יעקב !
משום שיעקב לא ירצה לבייש את לאה , הוא רק רצה לגרום ללבן להמנע מלרמות בתקווה שלבן אכפת לו מספיק מלאה כדי שלא לבייש אותה , אבל לבן ממשיך עם התוכנית שלו ,
ולכן היא מוסרת את הסימנים !!!

ואולי שתי התשובות נכונות
בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתית !!!
ושנזכה לחיות תמיד בתחושה של “מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי”

שאלה לדיון בשולחן שבת :
רחל מוסרת לאחותה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא שלה !
עוברים כמה שנים , ראובן בנה של לאה מוצא דודאים בשדה , רחל ניגשת לאחותה לאה ומבקשת מהדודאים שמהווים סגולה לילדים ,

לאה עונה לרחל , לא מספיק שלקחת את בעלי את גם רוצה לקחת את הדודאים ?!

ורחל מגיעה להסדר עם לאה ומקבלת את הדודאים ,

אבי זצ”ל היה מקשה קושיה מתבקשת איפה ההכרת הטוב של לאה ???
איך יכול להיות שהיא מגיבה כך ?
ומדוע רחל אמנו לא מעמידה במקומה ?

בתחילת הפרשה
הקב”ה מבטיח ליעקב שיהיה איתו עד אשר ישוב , ויעקב עונה ונודר שאם הקב”ה יהיה איתו אז הוא יעשר ……
מה פשר ה”אם” הזה ???
וכי הוא לא מאמין שהקב”ה יקיים את הבטחתו ???

הרי נבואה לטובה תמיד מתגשמת

דרג

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
סגירת תפריט