פרשת וַיֵּשֶׁב היא פרשת השבוע התשיעית בספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק ל"ז, פסוק א' ומסתיימת בפרק מ', פסוק כ"ג.

מאת: הרב אליהו וינברג

ויאמר יהודה צדקה ממני !

בזכות זה שבט יהודה זוכה למלכות !

נשאלת השאלה מה הקשר בין הודאה על האמת למלכות ?

ולי היה מאוד קשה להבין דבר נוסף , אני מבין שזה דבר גדול להודות על האמת , אבל מי יהיה אדם כל כך שפל שירצח שלושה נפשות רק כדי לא לאכול בושות ???

ועוד יותר כששתיים מהם הם ילדיו ???

אז מה בעצם גדולתו של יהודה ?

התשובה לכך היא , שגדלותו של יהודה היא מידת האמת האישית שלו ! כלומר בוודאי שיהודה לא ירצח בעבור לחסוך מעצמו בושות !

הגדולה שלו הייתה בכך שהוא ראה שזה רצח !

שכלו של אדם יכול לשחק משחקים בכדי להיות צודק !
יהודה יכל לבוא בכל מיני חשבונות ולהגיע למסקנה שהיא חייבת מיתה
לדוגמא
א. משום מורדת במלכות !
ב.משום כבוד בית הדין !
בקיצור הוא יכל להתפס לנגיעות האישיות ולמצוא אותה חייבת בדין למרות שהוא יודע מה קרה באמת !

וגדלותו היא היכולת להסתכל על האמת בעינים !!!
ומלך חייב שיהיה לו את המעלה הזו !!!

ואל נא נשכח שבעצם גם תמר זוכה פה למלכות !

אנו רואים בפרשתינו את גדלותה של תמר שהעדיפה ליפול לכבשן האש ולא להלבין פניו של יהודה !

יש פה כמה שאלות ,
א. מו”ר אבי ז”ל היה מקשה מדוע תמר אומרת שאם יהודה יודה טוב ואם לא היא תשרף ?
הרי אם יהודה לא מודה יהיה לו דין רודף !
ורודף מותר להרוג ק”ו לבייש !!!
ב. האם משום לא להלבין מותר לעבור על לפני עיוור לא תתן מכשול ?
ג. האם מותר לאדם לתת שירצחו אותו בעבור שלא להלבין פנים וגם אם מישהו ינסה לומר שכן , האם מותר לה לתת שירצחו את עוברה ???

והתשובה היא שבאמת כשנעיין בדברי הגמרא לא כתוב שאדם צריך ע”פ ההלכה למות ולא להלבין פנים
אלא לשון הגמרא הוא נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו !!!

כלומר גדלותה של תמר היא שהיה לה יותר קשה להלבין פנים מאשר ליפול לאש !!!

ויהיה קשה עדיין איך מותר לה להקריב את עצמה ואת עוברה מחמת הנוחות שלה ???

ומו”ר אבי היה מתרץ שבעצם אם יהודה לא היה מודה תמר הייתה מודיע לכולם מי הוא אבי העובר משום שיהיה על יהודה דין רודף !
אבל היא לוקחת על עצמה סיכון רציני משום שאז כבר לא יהיה בידיה את הסימנים !!!

בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתית !!!
ושנזכה למלכות בית דוד במהרה !!!
ולמעלת שבט יהודה !
שנוכל לראות את האמת בבהירות מבלי להתפס לנגיעות אישיות !!!
למעלתה של תמר שבו להלבין פנים יותר יכאב לנו מאשר למות !!!
מאחל אליהו וינברג
שאלה לדיון בשולחן שבת :
למעשה משמע מחלק מהפוסקים סבורים שאדם חייב באמת למות בעבור שלא להלבין פנים ,
ומחלק משמע שמותר לאדם למות בעבור שלא להלבין פנים ,
האם יהיה לאדם מותר לחלל שבת כדי לא להלבין פנים ?
לכאורה התשובה היא לא !
משום שגם על עבירות פחות חמורות אדם מחוייב להלבין פנים ולא לעבור (ניתן להוכיח מכלאי בגדים)

אז מה יהיה אם לאדם יהיה שלוש אופציות או למות או להלבין פנים או לחלל שבת ?
(לדוגמה מישהו מאיים עליו שהוא יהרוג אותו אם לא ילבין פני חברו או יחלל שבת)

השאלה הזו היא גם שאלה בעצם , אם אסור לי לחלל שבת בכדי שלא להלבין פנים ואסור לי למות כדי שלא לחלל שבת , אז איך מותר לי למות כדי שלא להלבין פנים ???

ושאלה יותר קלילה :
יעקב מאבד את בנו 22 שנה משום שלא כיבד את אביו 22 שנה .
הבעיה היא שאביו ואמו ציוו עליו לצאת ללבן , אז עצם השהות שלו שם זה במצוות כיבוד אב האם !
אז מדוע הוא נענש ???

דרג

0 0 votes
Article Rating
הירשם
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments