פרשת חַיֵּי שָׂרָה היא פרשת השבוע החמישית בספר בראשית, המתחילה בפרק כ"ג, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ה, פסוק י"ח. הפרשה נפתחת במותה של שרה ומתארת את חייו הבוגרים של יצחק עד מות אביו אברהם.

מאת הרב אליהו וינברג
האם יכול להיות שצרה תגיע לאדם ממצווה ?
הגמרא אומרת ששלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן וברור שגם עושי מצווה אינם ניזוקים !

רש”י מסביר שהסיבה שפרשת חיי שרה מגיע אחרי העקידה , זה משום שעל ידי העקידה שרה נפטרה ,

איך יכול להיות שאברהם ויצחק ניזוקים מהעקידה ???
אברהם אבינו מאבד את אישתו ויצחק את אימו ע”י העקידה , איך זה יכול להיות ?

שאלה בנושא אחר קצת :
בעל הטורים בראשית פרק כג פסוק ב
ולבכתה. כ”ף קטנה, שלא בכה אלא מעט לפי שזקנה היתה
הבעל הטורים מסביר שאברהם לא בוכה הרבה על שרה משום שהייתה זקנה ,
האם את יעקב אבינו גם ביכו פחות משום שהוא היה זקן ?
האם כשאדם זקן נפטר דיני האבלות שונים ?

מה פשר הבעל הטורים פה ?

לגבי השאלה הראשונה

שרה נפטרה ביום שהיא הייתה אמורה להיפטר !
וראיה לכך
ילקוט שמעוני תורה פרשת חיי שרה רמז קב
יודע ה’ ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה כשם שהם תמימים כך שנותיהן תמימים
כלומר שנותיה היו שלמות !!!

ואדרבה העיתוי היה , הכי מושלם שאפשר להיות !
כמו המדרש שכותב :
ויהיו חיי שרה. למה הסמיך מיתת שרה אחר עקידת יצחק, לומר כשבא אברהם מהר המוריה מצא שרה שמתה על דברי שטן, ולכך מריעין בראש השנה כדי שיהיה להם מיתת שרה כפרה, לפי שתרועה היא גינוח וייליל:

כלומר שאם שרה נפטרת יום אחד יותר מאוחר או אפילו באותו יום אבל מסיבה אחרת שרה אברהם ויצחק היו סובלים לחינם !!!
משום שאין מצווה בסבל הזה !
(חוץ מעניין קבלת ייסורים באהבה)

אבל דווקא משום ששרה נפטרה ע”י העקידה הם זוכים לזכויות שעומדות לנו עד היום !!!

וזה הפשט בבעל הטורים שאברהם ממעט לבכות על שרה משום שאברהם אבינו מבין את זה !

ולכן אצל אברהם זה כמו ההלכה שבן שאביו היה בעל נכסים אומר במיתת אביו שתי ברכות האחד ברוך דייו האמת והשני שהחיינו !
אברהם אבינו מבין שהוא גם זכה פה במיתת שרה !
וזה דבר שאנו צריכים ללמוד וללמד , ישנם אנשים שמתרעמים על סבל שנגרם ממצווה ולפעמים עד כדי כך שהם תוהים על הראשונות ועלולים לאבד את המצווה !
אבל כשאנו מבינים שהסבל שקרה, נגזר עלינו כבר בראש השנה , ואנו זוכים לקבל שכר אין קץ כשהקב”ה נותן לנו את הכאב בדבר מצווה !!!
גם הסבל יהיה הרבה יותר סביל ופחות כואב !

בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתית !!!
ושנזכה שלא נזדקק בכלל לסבל אך אם ח”ו יש סבל שזה יגיע אך ורק בדבר מצווה !!!
ושנדע להעריך ולקבל את זה נכון !!!
מאחל אליהו וינברג

שאלה לדיון בשולחן שבת :
רש”י בראשית פרק כב פסוק כ
אחרי הדברים האלה ויגד וגו’ – בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר ואומר אילו היה בני שחוט כבר היה הולך בלא בנים, היה לי להשיאו אשה מבנות ענר אשכול וממרא, בשרו הקדוש ברוך הוא שנולדה רבקה בת זוגו,
זה אומר שאברהם יודע מי היא בת זוגתו של יצחק מדוע הוא לא שולח את אליעזר עם הוראות מדוייקות את מי להביא ליצחק ???

דרג

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
סגירת תפריט