פרשת תּוֹלְדֹת היא הפרשה השישית בספר בראשית. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק כ"ה, פסוק י"ט ומסתיימת בפרק כ"ח, פסוק ט'. מקור שמה בפסוק הפותח אותה: "וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק, בֶּן-אַבְרָהָם", והיא מוקדשת בעיקרה לסיפורו של יצחק, מאבות העם העברי, ולבנו יעקב שגונב את ברכות הבכורה במרמה מעשיו ובורח לחרן. את פרשת תולדות קוראים בין התאריכים כ"ט בחשוון-ה' בכסלו.

מאת: הרב אליהו וינברג
יצחק אבינו רוצה לתת את הברכות לעשו , ישנה שאלה ידוע ומפורסמת ,
מדוע ???

ושאלה הרבה יותר קשה אבל פחות מפורסמת ,
אם נביט בברכות שיצחק נותן נראה שבעצם בכוונתו לתת לעשו את יעקב אחיו לעבד !

למה בכוונת יצחק לשעבד את יעקב לעבד לעשו ???
האם חסר אנשים בעולם לתת לעבדים ?
גם אם מישהו יטען שיצחק אינו יודע על מצבו האמיתי של עשו , מדוע לשעבד אח לאחיו ???

בנושא אחר אבל קשור
המדרש אומר שעשו רוצה לצאת ממעי אמו אל פתחי עבודה זרה ויעקב לבית המדרש ,
נשאלת פה השאלה היכן הבחירה ??? הרי בטבעו הוא כבר רוצה לעבוד עבודה זרה !
זה נשמע שבעצם לעשו לא היה בחירה !

ולכאורה התשובה היא שאין טבע רע יש שימוש לרעה בטבע !!!
עשו מלידה נמשך אל החומריות ואל העשיה הגשמית !
וזה אדם שיש לו פונטציאל לעשות הרבה כסף !!!
וממילא הוא יכל להיות זה שמפרנס את לומדי התורה !
ובאמת רואים במדרש שהוא פורק עול רק בגיל שלוש עשרה !
כלומר אע”פ שהוא איש שדה עדיין היה לו מקום בתפקיד של קיום העולם !

וזה בעצם כוונתו של יצחק אבינו לסדר את התפקידים כמו יששכר וזבולון !

שבתור אדון על יעקב הוא יהיה מחוייב לספק את כל הנצרך לו לקיים את תפקידו !

וכדאי לברר למה באמת רבקה ויעקב לא רוצים כזה דבר 👇

וַיָּרַח אֶת רֵיחַ בְּגָדָיו אומרת הגמרא אל תיקרא בגדיו אלא בוגדיו כלומר הבוגד של עם ישראל !
יצחק מריח בכניסתו של יעקב ריח של הבוגדים מעם ישראל והגמרא אומר שזה מדובר ביוסף משיסה , שבזמן שהכובשים כבשו את ירושלים הם אמרו שצריך שיהודי יהיה הראשון לחלל את הקודש !
ויוסף מתנדב משום שהם מבטיחים שמה שהוא יקח הוא יקח לעצמו !

נשאלת הקושיה מה ליעקב וליוסף משיסה ???
ומה הקשר פה לאוכל ולברכות ???

ואגב הבגדים אינם של יעקב ! הם בגדי עשו !!!

נחזור למה שקורה שם ,
הוא יוצא עם מנורת הזהב ואז הם אומרים לו שכזה דבר רק המלך יכול להשתמש , כנס חזרה וקח משהו אחר , והוא עונה , הכעסתי את בוראי פעם אחת לא העשה זאת שוב ! והם אומרים לו כנס ותקבל שלוש שנות מיסים לעצמך !

והוא מתעקש שהוא לא נכנס ! הם שמים אותו על שולחן נגרים !
ומנסרים אותו במסור של נגרים !
והוא זועק עד לב השמים !!!
ומה הוא זועק ?
אוי לי שהכעסתי את בוראי !!!

יש פה בסיפור הזה את מהותו של יהודי !!!
אדם יכול ליפול לחטא השאלה היא מה קורה אח”כ , עשו נופל בנזיד עדשים וקם לבזות את הבכורה והכהונה , יוסף משיסה נופל בתאוות הרווח , ונכנס לבית המקדש מתוך השפעת התאווה , אבל אחרי החטא כשברק התאווה יורד והיהודי מצליח להבין את טעותו הוא מוכן למות כדי לא לחזור לטעותו !!!
וכשהוא מת הכאב שהוא חש בחרטה שלו יותר גדולה מהמוות ביסורים !!!

בעצם הקב”ה מראה ליצחק שרבקה צודקת שגם החלקים החיצוניים של עם ישראל , האנשים הבוגדים !!!
יש להם יותר מקום בקיום העולם מאשר עשו ועמו !!!

ולכן מן הנכון שהוא יקבל גם את הברכות של העולם הזה בעבור שגם המפרנס וגם הלומד תורה כולם יהיו בתוך תפקידם של עם ישראל !!!

בברכת שבת שלום ומבורך ! עם מנוחה אמיתית !
ושנזכה להעריך כל יהודי כראוי לו !!!
ושנזכה שכל יהודי ימלא את חלקו בעולם !!!

בברכת שבת שלום ומבורך עם מנוחה אמיתות !
ושנזכה להעריך כל יהודי כראוי ! ובמיוחד את עצמנו !
מאחל אליהו וינברג

שאלה לדיון בשולחן שבת :
רשב”ג אמר , אני כיבדתי את אבי כל חיי ולא הגעתי לאחד ממאה מהכבוד שעשיו כיבד את אביו !
שעשיו היה לובש בגדים מיוחדים בשעה שהיה מכבד את אביו ,
האם אתה היית רוצה שבינך יכבד אותך כמו עשיו ?

אני לא !!!
עשיו גם הכניס נשים שעובדות עבודה זרה לבית אביו , ובעצם גורם לכך שיצחק מאבד את מאור עיניו !
האם עדיין היית רוצה שבנך יכבד אותך כמו שעשיו כיבד את אביו ?!

הקושיה היא
האם זה כיבוד אב ???
מדוע רשב”ג משבח ומקנא בכיבוד אב של עשיו

דרג

0 0 votes
Article Rating
הירשם
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments