מאת הרב אליהו וינברג
אנו צמים לזכר הרצח שבו נרצח גדליה בן אחיקם
בכלל צומות אינם רק לזכר אלא לתיקון ,
הנביא אומר לנו יואל פרק ב
וְקִרְע֤וּ לְבַבְכֶם֙ וְאַל־בִּגְדֵיכֶ֔ם וְשׁ֖וּבוּ…
התפקיד שלנו בצום אינו להתאבל על העבר אלא לתקן את ההווה ע”י העבר אנו רואים מה נדרש לתיקון ,
גדליה בן אחיקם , היה ראש היושבים בארץ ישראל ובעצם תחת הנהגתו ארץ ישראל התחילה להתיישב , כשהוא נרצח יושבי הארץ הנותרים ברחו מהארץ ,
אז לכאורה הושלם בכך חורבן ארץ ישראל ,
אבל הגמרא נותנת סיבה אחרת לצום הזה
תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב
צום השביעי – זה שלשה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו – ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו
משמע שהצום הוא על מיתת צדיקים ,
השאלה היא היכן כל הצומות על כל הצדיקים שנהרגו ?
במיוחד על מותו של זכריה הנביא , מדוע אין צום ?
מדוע בכלל מיתתן של צדיקים שקולה כחורבן בית המקדש ?

לכאורה הצום והתשובה של הצום הזה הוא חרטה על חוסר ניצול הזדמנויות !
אנו רואים ברציחתו של גדליה בן אחיקם את המוחשיות של חוסר ניצול הזדמנות !
העם היהודי יכל לסובב את הגלגל אחורנית ולישב את הארץ תחת הנהגתו , אך רציחתו קטעה את ישוב בארץ מחדש ,
הצום עליו הוא צום על כל הזדמנות גדולה שאינה מנוצלת !
וזה לא במקרה שזה יוצא בעשרת ימי תשובה , שזה חלון הזדמנות לשינוי אמיתי ואנו חייבים לשים לב שלא נפספס את ההזדמנות הזו !!!

צום מועיל !
ושנזכה לנצל את הימים האלו כהלכה

דרג

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
סגירת תפריט