שמחת תורה הוא מועד יהודי, המציין את סיום המחזור השנתי של קריאת התורה והתחלת מחזור חדש. ביום זה קוראים את הפרשה האחרונה בתורה, פרשת וזאת הברכה, ומיד אחריה את תחילת הפרשה הראשונה, פרשת בראשית.

מאת: הרב אליהו וינברג
למה באמת קבעו את שמחת תורה ביום שמיני עצרת ?
הרי אין מערבין שמחה בשמחה?

התורה אומרת לנו לחוג את שמיני עצרת , ומסבירים חז”ל שהקב”ה אומר שהוא רוצה עוד יום עם בניו החביבים !!!
לבד ללא אחרים !!!

מדוע חכמינו קבעו לעשות סיום על התורה ביום הזה ?

וכי היום הגדול הזה , שהוא שיא השיאים בקירבה על אבינו שבשמים !!!
אינו מספיק שמחה בפני עצמו ?

בכלל האם לא היה זה מן הראוי שחג מתן תורה יהיה גם חג שמחת תורה ???

והנה התשובה די ברורה !

א. אין שמחה כשמחת התורה !!!
ב. אין חיבור כחיבור התורה !!!

אין דרך יותר טובה להתחבר עם אבינו שבשמים יותר מאשר דרך לימוד התורה הקדושה בשמחה !!!

ולכן כשאנו רוצים להתייחד עם אבינו שבשמים זה רק דרך התורה הקדושה אנו נוכל להתייחד עמו !!!!

עדיין נותר לנו להבין מדוע היום הזה לא נקבע לחג השבועות שבו ניתנה לנו התורה ?

והתשובה היא שבחג השבועות אנו חוגגים את מתן תורה ,
ובשמחת תורה אנחנו חוגגים את מה שזכינו לעשות עם התורה !!!

ומה שזכינו שהתורה תעשה מאיתנו !!!
ודווקא עכשיו שאנו נמצאים מבחינת הזמן במקום הכי גבוה שיהודי יכול להגיע אלייו !!!!

אומרים ששמחת תורה הוא יום הדין לשמחת התורה ,
וגם הזוהר אומר שאדם יכול לבקש כל מה שהוא רוצה בשמחת תורה והוא יקבל ,
ואני סבור לומר שזה וזה קשורים אחד בשני !!!
אדם שיגמור בדעתו ללמוד את התורה בשמחה שלמה ,
בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו !!!
ועל זה נאמר שהמקבל על עצמו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ !!!

בברכת חג שמח !!!
ושנזכה להעריך את התורה כראוי !!!
ובכלל להבין גודל זכייתינו בקרבתנו אל אבינו שבשמים !!!
ונזכה לעובדו בשמחה ובטוב לבב מתוך אהבה עמוקה ואמיתית לאבינו ותורתו הקדושה !!!

שאלה לדיון בשולחן החג :

רש”י מביא את רב יצחק שאומר שבעצם התורה הייתה יכולה להתחיל מהמצווה הראשונה , ולמה התורה מתחיל מבראשית כדי שעם ישראל יוכל לענות לעולם כנגד הטענה שגזלנו את ארץ ישראל , שהקב”ה ברא את העולם והוא נתן לנו אותה .
מדוע שאומות העולם יקבלו את טענתינו ?
הם הרי לא מאמינים בתורה ?!

דרג

0 0 votes
Article Rating
הירשם
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments